Check in

En lägesrunda, där var och en får bli sedd och säga/uttrycka något innan kursen börjar.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 3-15 deltagare


Så här gör du:

Varje deltagare får säga något om sig själv eller om hur det känns idag. Vi får en möjlighet att ta upp saker som känns viktiga eller ligger i vägen, så att vi kan vara närvarande på kursen sedan. Ställ ett par specifika frågor som alla ska svara på, t.ex. Vad heter du? Vad är din favoritmat? Var jobbar du? Hur känns det i kroppen idag (och var sitter känslan)? Man kan förstås anpassa frågorna till dagens tema.

Tips:
Göra det mer kroppsligt, stående. "Vilken kroppsdel känns tyngst idag?" eller något liknande.
Skriv ut