Check out

En avslutningsrunda, där man får dela med sig av hur det känns efter passet

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 3-15
Förkunskaper: -


Skriv ut