Klappen

En samabetsövning som ger ett fint gemensamt fokus.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Alla står i en ring. En person skickar en riktad handklapp till en annan i ringen. Denne skickar vidare klappen till en ny person.  Om man vill höja övningen en nivå kan man göra så att den som skickar och tar emot klappen ska klappa samtidigt.

Skriv ut