KNUTEN

Knuten är en enkel uppvärming i en grupp som är villig att röra på sig, och där alla kan använda sina händer.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare


Så här gör du:

Deltagarna står i en ring och håller ut händerna mot mitten (man kan korsa händerna). De som vågar blundar. Sedan går alla in mot mitten och tar tag i en hand i varje hand. Ledaren ser till att alla håller en annan hand i varje hand. Då kan alla titta och så ska man försöka lösa upp knuten utan att släppa händerna.

Skriv ut