Namnövning med rörelse

Här kan deltagarna lära sig varandras namn och samtidigt prova på att gestalta något, som en enkel uppvärmning.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 3-15 deltagare
Förkunskaper: Ev. dramapedagog


Så här gör du:

Alla står i en cirkel. En person säger sitt namn, någonting den tycker om att göra, och gör en rörelse som gestaltar den aktiviteten.

Skriv ut