REGLER FÖR GRUPPEN

På första träffen är det bra att komma överens om vilka regler ni vill ha i gruppen.

Tidsåtgång: 10-15 minuter
Deltagare: 3-15 deltagare


Så här gör du:

Sätt er och samtala om ifall ni vill ha några regler i gruppen. Det är bra att bestämma:
att det någon berättar på kursen stannar i rummet
att man inte berättar saker som är för privata inför hela gruppen. Det är bättre att i så fall ta upp något i enrum med någon av ledarna.

Sen är det förstås så att det är upp till dig som ledare att hålla koll på balansgången mellan att skapa ett tillåtande rum där man vågar snacka om sex, och samtidigt sätta stopp när någon säger saker som kan få negativa konsekvenser för deltagaren eller någon annan. För även om gruppen är överens så har ju deltagarna inte tystnadsplikt.

Skriv ut