Skattkistan

En konkret utvärderingsövning där var och en får säga något som den minns från kursen.

Tidsåtgång: 5-15 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Ev. dramapedagog


Så här gör du:

Låtsas att en skattkista står mitt i cirkeln. En och en går upp och plockar upp något ur skattkistan som de tycker var roligt eller intressant från kursen. Lägg saken till ditt hjärta.

Tips:
Om du också gör Skräphögen så kan den här övningen bli lite förvirrande, åtminstone i grupper med lite lägre förståelsenivå.
Skriv ut