Skräphögen

En bra uppvärmning för att tänka spontant och kreativt.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 3-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Alla står i en ring och föreställer sig att de har en stor soptipp framför sig, där allt kan finnas. I turordning går var och en fram till soptippen, plockar upp något och säger “Åh, en rostig cykel”, “Åh, en ballong” etc.

Tips:
Variant - använd sakerna på nya sätt:
När man plockat upp en sak ur soptippen och sagt vad det är ger men den till den som står bredvid. Den personen säger tack och berättar hur den ska använda saken. Men man får inte använda saken som man brukar använda den. T.ex. får man inte kamma sig med kammen, utan kan spela på den, kan använda den som såg, etc. Kan också göras i par.

Skriv ut