Spegeln

En samarbetsövning med stort fokus.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 4-14 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Två personer står mittemot varandra och ska spegla varandras rörelser. Först leder den ena och den andra följer. Sen byter de roll. Sedan kan man försöka göra så att de byter omärkligt, så att man utifrån inte kan se vem som för och vem som följer.

Skriv ut