Stort/litet, Tungt/lätt

En enkel gestaltningsövning, där var och en får gestalta något som är tungt eller lätt, stort eller litet

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Deltagarna står i en cirkel. Skicka runt ett fiktivt föremål i cirkeln, och ge instruktionen att saken ska vara antingen tung eller lätt. Se till att de tydligt visar om föremålet är tungt eller lätt. Om det inte går bra kan man prova att lyfta tunga och lätta föremål för att se hur det går till.

Skriv ut