Dramatisering av situationer

Dramatisera olika dilemmasituationer eller annat som ni vill utforska konkret

Tidsåtgång: 20-50 minuter
Deltagare: 3-10 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Att dramatisera situationer ligger i hantverket hos en dramapedagog. Därför bör det vara en dramapedagog som jobbar med det.

Skriv ut