Filmen Sexbyrån - Säkrare sex

Ett välgjort och tydligt TV-program om säkrare sex.

Tidsåtgång: 20 + 20 minuter


Så här gör du:

Väldigt användbara filmer som är riktade till särskolan. Finns med temana Pubertet, Sex, Säkrare sex, Kär, Ihop, Internet. Det finns också ett tillhörande metodmaterial. Vi brukar använda filmerna som utgångspunkt för samtal. 

Skriv ut