Studiebesök

Gör ett studiebesök på en mottagning för våldsutsatta

Tidsåtgång: 90 minuter
Deltagare: 2-10 deltagare


Så här gör du:

I de flesta kommuner finns det stödverksamheter som man kan vända sig om man har blivit utsatt för våld. Det kan vara en kvinnojour, brottsofferjour, eller en annan plats. Det är viktigt att du känner till och har kontakt med de verksamheter som finns på din ort. Det är också viktigt att kursdeltagarna vet att det är lätt att söka hjälp för den som behöver det.

Några gånger har vi med våra grupper besökt en mottagning för personer som blivit utsatta för våld i nära relationer. Det har varit uppskattat, och vi steget att söka hjälp blir mycket mindre för den som redan fått ett ansikte på personerna den ska möta. Det blir inte så farligt då.

Ett annat sätt kan vara att bjuda in en person från en sådan mottagning till kursen.

Tips:
Glöm inte bort våldsutsatta män och transpersoner! När vi pratar om sexuellt våld är det lätt att man bara talar om kvinnors utsatthet, eftersom det är vanligast att män är förövare och kvinnor offer. Vissa mottagningar är bara öppna för kvinnor och transpersoner, men det är viktigt att också visa upp vägar att söka stöd för våldsutsatta män.
Skriv ut