Termometern

En värderingsövning där deltagarna får visa vad de tycker genom att flytta sig i rummet.

Tidsåtgång: 5-20 minuter
Deltagare: 3-20 deltagare
Förkunskaper: Kunskap om temat


Så här gör du:

Du gör en linje i rummet, antingen med tejp eller bara genom att visa på en vägg. När du säger ett påstående ska deltagarna placera ut sig längs linjen. Om man ställer sig längst ut på ena sidan betyder det att personen håller med helt och hållet, och om man ställer sig längst ut på andra sidan så håller hen inte med alls. Man kan också ställa sig någonstans mittemellan, ifall man håller med litegrann. När deltagarna har placerat ut sig kan du som ledare fråga de olika personerna hur de tänker, och varför de står där de står. Det kan också vara bra med följdfrågor, om man vill låta övningen leda till mer samtal och reflektion.

Tips:
Om det är många deltagare som sitter i biosittning kan man istället ställa sig eller räcka upp handen om man håller med, beroende på funktionsförmåga. Värderingsövningar hjälper deltagarna att tänka till, ta ställning och stå för sina åsikter, något som många i vår målgrupp har svårt för. När man samtidigt rör sig så blir det ofta lättare att komma fram till något. Det finns många olika värderingsövningar, men vi tycker att den här funkar bäst, i alla fall i små grupper med relativt hög rörelseförmåga.
Skriv ut