Tryggare sex - på golvet

En övning där man fysiskt får förflytta sig för att avgöra vad som är säkert/tryggt eller osäkert sex.

Tidsåtgång: 15-25 minuter
Deltagare: 3-12
Förkunskaper: Sexualitet, STI, normkritik


Så här gör du:

Tejpa upp ett “tryggt” område som är avgränsat mot ett “otryggt” område på golvet. Kanske kan du gestalta otryggheten med ett farligt djur och tryggheten med ett mysigt gosedjur. Ta upp olika sätt att ha sex på, och be deltagarna förflytta sig för att visa pom det är tryggt eller otryggt, säkert eller osäkert. Vi fokuserar både på aspekterna kring könssjukdomar, oönskad graviditet, men även andra risker, som att någon kan använda nakenbilderna du skickat till något som du inte vill. Den här övningen är inspirerad av RFSU:s spel “Säkra sexlandet”, som vi tycker är väldigt användbart.

Skriv ut