Känslonivåer

Den här övningen är bra för att testa hur man uttrycker (och upplever) olika känslor. Vissa grupper kan frigöras mycket när man skruvar upp styrkan på känslorna. Den kan också vara användbar som uppvärmningsövning inför att jobba med dramatiseringar.

Tidsåtgång: 5-15 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog eller terapeut


Så här gör du:

Ställ er i en ring och fråga gruppen hur man visar att man är glad. Låt alla testa. Rita eventuellt uttrycket på tavlan.

Deltagarna går runt i rummet. Fyller ut det tomma utrymmet. Ledaren förklarar övningen. Ledaren ropar ut känslor och hur starkt de ska uttrycka känslan, T.ex. “Nu är ni lite småarga, ganska arga, och nu är ni riktigt förbannade”. Deltagarna ska sedan uttrycka känslorna medan de går runt.

Tips:
Känslor kan vara något väldigt starkt och påverka mycket. Särskilt svårt och viktigt är det med ilskan. Det är många som inte vågar uttrycka ilska, och samtidigt är ilskan en nyckel för att våga ta makten över sitt liv. Tvinga inte deltagarna till något som inte känns bra.
Skriv ut