Känsloring

Den här övningen kan vara bra för att testa hur man uttrycker (och upplever) olika känslor. Den kräver en del självständighet från deltagarna.

Tidsåtgång: ca 10 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Hela gruppen står i en cirkel. Någon (A) börjar gå mot någon annan (B) och gestaltar en känsla. Den kan visa att den är glad, arg, nervös, hungrig eller något annat. När den kommit fram ska den andra personen gå mot en ny person (C) och göra samma känsla, men starkare. Så fortsätter det, och när någon känner att den inte kan göra känslan ännu starkare tar den en ny känsla och börjar om.

Tips:
Känslor kan vara något väldigt starkt och påverka mycket. Särskilt svårt och viktigt är det med ilskan. Det är många som inte vågar uttrycka ilska, och samtidigt är ilskan en nyckel för att våga ta makten över sitt liv. Tvinga inte deltagarna till något som inte känns bra.
Skriv ut