Lerklumpen

En enkel uppvärmning där man jobbar med gestaltning och fantasi. Man kan också jobba med känslor.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 3-15 deltagare
Förkunskaper: Ev. dramapedagog


Så här gör du:

Deltagarna står i en cirkel. Man kan börja med att skicka runt en fiktiv lerklump i cirkeln, som var och en får knåda lite på. Nästa varv får var och en forma lerklumpen till något, och om man vill kan man sedan säga vad det är. Om man inte kommer på något kan man helt enkelt stå och knåda en stund, och se om det blir något, och om det inte blir det är det också okej.

Skriv ut