Kärt barn har många namn (Sätt namn på kussimurran)

En värdefull uppvärming för att våga börja prata om sex i gruppen. Dessutom kan man hitta gemensamma ord att använda.

Tidsåtgång: 5-15 minuter
Deltagare: 3-100


Så här gör du:

Rita upp en fitta och en kuk på tavlan. Är det få deltagarna försöker ni tillsammans komma på så många namn som möjligt på könsorganen. Ledare och hjälpledare kan behöva hjälpa till för att komma igång. Ett alternativ är att deltagarna jobbar i grupper och tävlar med varandra om att komma på så många namn som möjligt på könsorganen.

Skriv ut