Olika kroppsdelar leder

En uppvärmingsövning där man blir medveten om olika kroppsdelar

Tidsåtgång: 5-15 minuter
Deltagare: 3-20
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Deltagarna går runt i rummet, och får prova att låta olika kroppsdelar leda dem runt. Ledaren kan ge förslag på olika kroppsdelar, men också låta deltagarna själva hitta på vilka kroppsdelar som ska leda dem runt. Har kroppsdelarna olika egenskaper som gör att man går eller beter sig på olika sätt? Testa!

Skriv ut