Persson till Karlsson

En uppvärmingsövning i en grupp som är bekväm med kroppskontakt

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Så här gör du:

Deltagarna går ihop två och två. Ledaren ropar ut kroppsdelar, t.ex. “hand mot fot”, och då ska den ena hålla sin hand mot den andres fot. Sedan kan man lägga till fler kroppsdelar, som “näsa mot axel”, tills det inte går mer. Då ropar ledaren “Persson till Karlsson” och deltagarna byter partner.

Tips:
Den här övningen fungerar bara i en grupp där kroppskontakt är oproblematisk. Bland personer med LSS-beslut finns det många som har mycket erfarenhet av påtvingad kroppskontakt, och fel använd kan övningen få negativ effekt.
Skriv ut