Sexiga kroppsdelar

Sexuell anatomi. Gå igenom kroppen uppifrån och ned för att hitta alla sexuella kroppsdelar.

Tidsåtgång: 15-30 minuter
Deltagare: 3-15
Förkunskaper: Sexualitet


Så här gör du:

Använd en modell eller rita upp en människa på tavlan. Håll handen ovanför huvudet på modellen och för handen nedåt över kroppen. Be deltagarna säga stopp när du kommer till en kroppsdel som kan användas vid sex, på något sätt. Det kanske börjar med ögonen som flirtar eller visar vad man vill, det kan vara öronen som är känsliga för beröring eller som lyssnar på den man har sex med, det kan vara näsan som känner lukten av den andre. Den här övningen lärde vi oss av Rasmus Fonseca som jobbade med projektet Sex för alla.

Skriv ut