Slow motion-tagare

En kullek som ökar kroppsuppfattningen och passar personer som har rörelsehinder.

Tidsåtgång: 5-10 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Leken fungerar som vanlig tagare/kull, men alla måste röra sig i slow motion. En förutsättning är att deltagarna låter sig bli tagna.


Så här gör du:

En kullek som passar även personer som har rörelsehinder. Som vanlig tagare/kull, men alla måste röra sig i slow motion.

Skriv ut