Brainstorming - Vad är sex?

En grundmetod som vi använder i de flesta grupper

Tidsåtgång: 10-20 minuter
Deltagare: 3-20 deltagare
Förkunskaper: Sexualitet & normkritik


Så här gör du:

Skriv upp “Vad är sex?” på tavlan. Låt deltagarna brainstorma om vad sex kan vara, och skriv upp alla ord. Försök att inte begränsa, utan snarare lyfta fram att allt kan vara sex/sexuellt, om man vill det. Det går ju också alltid att leda in samtalet eller frågorna på de områden man vill fokusera på.

Skriv ut