Filmen Sex på kartan

En film för sexualundervisning, riktad till högstadiet. Inte så användbar för målgruppen.

Tidsåtgång: 20 + 20 minuter


Skriv ut