Para ihop sexkort

Upptäck olika sätt att ha sex på genom att para ihop olika bilder.

Tidsåtgång: 10-20 minuter
Deltagare: 3-20 deltagare
Förkunskaper: Sexualitet & normkritik


Så här gör du:

Kopiera upp bilder på olika kroppsdelar, t.ex. ur boken “Sexualundervisning på lättare svenska”. Lägg fram alla korten på golvet/bordet, och fråga vilka kort som passar ihop. Testa alla kombinationer av kort och gå igenom hur man kan ha sex med hjälp av t.ex. ett lår och en fitta, eller en tunga och ett öra, eller en dildo och anus. Passa på att samtala om vilka sätt som är säkra och eventuella risker.

Tips:
Boken "Sexualundervisning på lättare svenska" (RFSU) har användbara och icke-normativa bilder att kopiera och använda.
Skriv ut