Studiebesök - Butik med sexhjälpmedel

Gör ett studiebesök med gruppen till en butik där de säljer sexhjälpmedel!

Tidsåtgång: 90 minuter
Deltagare: 2-10 deltagare


Skriv ut