Bilder - normer och identitet

Prata om normer och identitet med hjälp av bilder

Tidsåtgång: 10-20 minuter
Deltagare: 3-10 deltagare
Förkunskaper: normkritik


Så här gör du:

Lägg fram bilder på golvet eller bordet, med olika könsuttryck, etnicitet, funktionalitet och olika typer av relationer. Fråga om vad deltagarna ser på bilderna, och använd det som utgångspunkt för ett samtal om att få vara den man vill vara.

Bilder kan du hämta från:
Materialet Fördom och stolthet
Materialet Så funkar sex
Sex för allas metodmaterial: http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/SFA_handbok.pdf

Skriv ut