Samtal om kön

Snacka om kön, normer och identitet med gruppen! Gärna med en whiteboard till hands.

Tidsåtgång: 10-15 minuter
Deltagare: 3-12 deltagare
Förkunskaper: Normkritiskt förhållningssätt


Skriv ut