Andra bra tips om rättigheterSå här gör du:

HBTQ-handboken (Funkisprojektet)
beskriver två träffar för att prata om rättigheter. Deras metod kan fungera för personer som har ganska hög intellektuell nivå och

Björn & Helena Magnér: Medveten människa
En dramapedagogisk metod för att utforska samspelet mellan individ och samhälle.

Rättighetspraktika – Om sexualitet och mänskliga rättigheter

LSS på lättläst – http://w1.jag.se/bilder/LSS_pa_lattlast.pdf

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst version
http://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska
Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter – SRHR
http://www.srhr.se/kurssida/om-srhr

Skriv ut