Forumspel

Använd teater eller rollspel för att deltagarna ska få uppleva hur det kan vara att ta makten över sitt liv och resa sig ur en utsatt situation.

Tidsåtgång: 60 minuter - flera dagar
Deltagare: 5-50 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog med god erfarenhet av forumteater.


Så här gör du:

Forumteater är ingen enkel metod, och vi rekommenderar inte att man ger sig på det utan att ha någon form av utbildning i det. I korthet handlar forumteater om att skådespelarna gestaltar en situation där någon eller några utsätts för förtryck. Scenen slutar där förtrycket är som tydligast, och då får åskådarna gripa in och hjälpa skådespelarna att resa sig mot förtrycket – de blir “åskådespelare” (spect-ator/spect-actor). Då får både åskådespelarna och gruppen som helhet en konkret erfarenhet att ta sig ur en förtryckssituation, en erfarenhet som de sedan kan bära med sig i sitt verkliga liv. Vi brukar använda vår egen variant av forumspel för att medvetandegöra deltagarna om problem i deras vardag och prova på olika handlingsalternativ.

Tips:
Katrin Byréus. Du har huvudrollen i ditt liv
Augosto Boal. De förtrycktas teater

Skriv ut