Framtidsdrömmar

En övning för individuell reflektion, för att skapa sig en inre bild av vilken framtid man önskar sig.

Tidsåtgång: 10-20 minuter
Deltagare: 3-20 deltagare
Förkunskaper: -


Så här gör du:

Deltagarna sitter själva och blundar. Ledaren ber dem tänka sig hur de vill att livet ser ut om 10 år. För att konkretisera kan du börja med att fråga varje deltagare hur gamla de är då. Därefter ber du dem föreställa sig framtiden, med hjälp av konkreta frågor. Efter den individuella reflektionen kan man fråga deltagare om de vill berätta för gruppen.

Skriv ut