Lagstiftande teater

Metoden har många likheter med forumteater, men har som mål att tillsammans med publiken ta fram förslag till lag- eller policyändringar.

Tidsåtgång: 60 min - flera dagar
Deltagare: 5-100 personer
Förkunskaper: Avancerad teaterpedagogik


Så här gör du:

Den här metoden kräver hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet, i kombination med god kännedom om målgruppen. Därför behövs ett team med olika professioner från teater och teaterpedagogik. Lagstiftande teater (Legislative Theatre/Teatro Legislativo) är en metod inom De förtrycktas teater. Metoden har många likheter med forumteater, men har som mål att tillsammans med publiken ta fram förslag till lag- eller policyändringar. Vi tycker att lagstiftande teater har fungerat utomordentligt väl för att ge personer med LSS-beslut inflytande över kommunpolitik. Vi har dels spelat korta scener med konkret syfte att ta fram t.ex. handlingsplaner vid sexualiserat våld eller förslag på hur samhället behöver förändras för att personer med LSS-beslut ska ha samma möjligheter till goda relationer som andra. Men även i vår stora teaterproduktion Sagan om liv och lust har vi bett publiken om förslag på hur vi och hela samhället kan hjälpa karaktärerna i pjäsen att få leva ut sin kärlek på det sättet de vill. Förslagen tar vi sedan med oss till politiker och tjänstemän både lokalt och nationellt. Såvitt vi vet har lagstiftande teater inte testats tidigare i Sverige, och vi tror att metoden skulle kunna vara mycket användbar för att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar verkligt inflytande över en politik som i övrigt förs på en mycket hög intellektuell nivå.

Tips:
Augosto Boal. Legislative Theatre. http://forumtheatre.by/wp-content/uploads/2014/10/Boal-Augusto-Legislative-Theatre_-Using-Performance-to-Make-Politics.pdf
Skriv ut