Vad betyder mina rättigheter?

Ett bra upplägg för att diskutera rättigheter i en grupp med relativt hög intellektuell förmåga.

Tidsåtgång: 15-25 minuter
Deltagare: 3-12 deltagare
Förkunskaper: Kunskap om rättigheterna


Så här gör du:

Förbered ett antal lappar med rättigheter. Samtala med deltagarna om vad en rättighet är, och försök tillsammans att konkretisera betydelsen. Samtala utifrån varje lapp om vad det betyder för deltagarna. Konkretisera och dramatisera gärna exempel på när någon bryter mot rättigheten.

Skriv ut