Dramatisering av situationer

Dramatisera olika dilemmasituationer eller annat som ni vill utforska konkret

Tidsåtgång: 20-50 minuter
Deltagare: 3-10 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Skriv ut