Flirtskolan (& gränsskolan)

Testa i praktiken hur man flirtar.

Tidsåtgång: 15-30 minuter
Deltagare: 4-15 deltagare
Förkunskaper: Dramapedagog


Skriv ut