Samtal - Vad är kärlek?

Diskutera vad kärlek är

Tidsåtgång: 10-20 minuter
Deltagare: 3-10 deltagare


Skriv ut