Teater med diskussion

Spela upp en teaterföreställning eller en scen, och diskutera efteråt.

Tidsåtgång: 30-90 minuter
Deltagare: 5-100
Förkunskaper: Konstnärligt team


Skriv ut