Nu börjar det roliga. Det är dags att sätta igång. Men hur?

I den här metodbanken samlar vi en uppsjö av olika övningar som kan vara användbara. Vissa har vi själva bara använt i en enda grupp, och andra använder vi i princip på varje kursträff. Tanken är att du som ledare ska kunna leta runt och hitta övningar som passar både dig som ledare och som känns lagom ovanliga för gruppen som du jobbar med.

Lite längre ner på den här sidan finns ett exempel på ett upplägg för en workshopserie med sex träffar. Vi har aldrig själva följt exakt det upplägget, eftersom grupperna skiljer så sig så mycket från varandra, men det kan vara en bra bas att utgå från. Det finns ingen universalmetod, men många bra metoder och övningar.

Mål - Vad vill du uppnå med kursen?

Vi pratar inte om kunskapsmål. Varje deltagare är där den är och har sina specifika behov och utvecklingsmöjligheter. Och vi måste möta varje deltagare och grupp där den befinner sig. Eller egentligen strax framför, i den “närmaste utvecklingszonen”, där begreppen och erfarenheterna ligger nära det man redan har koll på, men där det ändå blir en utmaning. Det är inte alltid lätt när utvecklingsnivåerna, kunskaperna och erfarenheterna skiljer sig åt så mycket. Men vi får försöka.

Några saker känns viktigare än andra, och där brukar vi börja:

 • Vi vill skapa en miljö där det är okej att ställa frågor och snacka
 • Vi vill att deltagarna ska ha koll på olika känslor, och kunna skilja på sköna och jobbiga känslor. Hur känns ja och hur känns nej?
 • Vi vill att deltagarna ska bli medvetna om och uppleva att de har rätt till sin kropp, sina känslor och relationer.
 • Vi vill ge deltagarna verktyg för att hävda den rätten.

Sen finns det förstås mängder av kunskaper och verktyg som är olika viktiga för olika personer och grupper. Några saker som vi försöker lyfta fram i nästan alla grupper är:

 • Hur ser kroppen och könsorganen ut?
 • Onani är jättebra, om man gör det på rätt plats.
 • Hur visar jag att jag är intresserad av någon, och hur vet jag om någon är intresserade av mig?
 • Hur visar jag att jag inte är intresserad, och hur förstår jag om den andra inte vill?'
 • Vad är sex? Ett brett perspektiv på vad sex kan vara. 
 • Klämma och känna på sexhjälpmedel, kondomer, modeller av kukar och fittor etc.

Exempel - Upplägg på ett pass

Ett exempel på en läroprocess:

 1.     Landa – var kommer jag ifrån var är jag nu - hur känns det att vara här? Ev. vad jag har för förväntningar på dagen (men det blir lätt för abstrakt för den här målgruppen).
 2.     Uppvärmning – bli trygg i gruppen, bli varm i kroppen, bli närvarande, våga börja prata, börja känna, börja reflektera.
 3.     Närma sig de egna (oreflekterade) upplevelserna, erfarenheterna, kunskaperna och tankarna, på ett kravlöst, tillåtande och ickedömande sätt. – (tex samtal, grundläggande dramaövning)
 4.     Tillsammans i gruppen utveckla ny kunskap, dela kunskaper och erfarenheter med varandra. (t.ex. samtal, men ev. även input utifrån)
 5.     Få nya erfarenheter genom rollspel eller olika erfarenhets- och upplevelsebaserade övningar
 6.     Reflektion. Reflektera kring de nya erfarenheterna och kunskaperna i gruppen – vad såg vi? Vad upplevde vi? Vad hände?
 7.     Konsolidering. Knyta an till de egna, tidigare erfarenheterna och på så sätt konsolidera kunskaperna. (utmaning!) Händer det här på riktigt? Egna erfarenheter? Hur kan det se ut i verkligheten?
 8.     Så därför…  Finns det utifrån det vi pratat om något jag vill förändra i mitt liv eller som vi vill förändra i samhället? Hur?  Vad tar jag med mig härifrån (t.ex. utcheckning, skattkistan)

Vissa tycker att dramaövningar kan vara obehagliga. En del har scenskräck eller tycker att det känns jobbigt och utelämnande att prata eller göra övningar i grupp. Vi ska inte tvinga någon att göra saker som känns obehagliga, samtidigt som det är bra att hjälpa deltagarna att utmana sig själva. Det är när övningarna är “lagom ovanliga” som en riktig utveckling kan ske (För dig som vill läsa mer om det “lagom ovanliga” så rekommenderar vi att läsa Tom Anderson).

För att undvika att deltagare känner sig utelämnade så kan en börja med övningar där det inte finns något krav på att stå i centrum, eller “stå på scen”. En kan t.ex. göra övningar där alla går runt i rummet och gör något samtidigt. Om en gör rundor som t.ex. Check in så är det bra om deltagarna inte måste säga något om de inte vill. Och när gruppen gör dramatiseringar eller improvisationer på scen bör deltagandet vara frivilligt. Det är saker som bör vara självklara för en dramapedagog, men som det kan vara bra att påminna sig om.

Exempel - Upplägg på en kurs

Vi har tagit fram ett  upplägg på en workshopserie för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi har testat metoden i ett flertal grupper och hela tiden haft handledning av en leg. psykolog för att säkerställa att vi inte gör något dumt, även om de flesta misstag förstås är nyttiga och bra, så länge man vill lära sig något av dem. Vi tror att de flesta med IF skulle ha stor nytta av att genomgå kursprogrammet, allra helst flera gånger.

Vi har aldrig genomfört programmet exakt enligt upplägget nedan. Alla grupper är olika och har olika behov, tempo och intressen. Givetvis behöver en anpassa innehållet i varje pass efter gruppens nivå, erfarenheter, eller hur deltagarna i gruppen mår just den dagen. Och vi vill alltid vara två personer som leder en grupp tillsammans, varav åtminstone en är dramapedagog. Då kan man hantera saker som dyker upp, och bolla tankar med varandra.

Vår metod innefattar 6 träffar à 2 timmar. Det krävs så lång tid för att gruppen ska bli någorlunda trygg, för att man ska hinna gå igenom alla viktiga områden och för att man ska kunna repetera det som är viktigast. 

Ofta hinner man inte med alla övningar som vi skrivit in som förslag till ett kurstillfälle. Vi tycker att det är bättre om man har lite extraövningar med sig i bakfickan, så att man kan plocka bort och anpassa upplägget i stunden.

 

Första träffen - Introduktion

 • Skapa en trygg grupp
 • Få en bild av vad kursen kommer att handla om
 • Lära känna känslouttryck och känslor
 • Nosa på vad kärlek och sex kan vara
 • Nosa på normer och identitet

Förslag på övningar:

 • Check in (Fråga gärna om deltagarna vill bli kallade för hon, han eller hen.)
 • Namnövning med rörelse / Namnövning med kudde
 • Uppvärmningsövning (T.ex. Skräphögen / Lerklumpen)
 • Känslonivåer / Känsloring
 • Samtal:
  • Hur känns det när det känns bra eller dåligt? Hur visar man det?
 • Sköna och osköna känslor

PAUS

 • Brainstorming:
  • Vad är kärlek?
  • Vad kan man vilja göra med den man är kär i? (leder in på sex)
 • Film med samtal: Om sex
 • Check out / Skattkistan

 

Andra träffen - Mina känslor och min kropp

 • Få lite mer förståelse för olika känslor, och skilja mellan vad som känns skönt och inte
 • Anatomi - hur ser våra kön ut
 • Bryta isen om sex
 • Normer & identitet
 • Rättigheter

Förslag på övningar:

 • Check in (Gärna med frågorna “Hur känns det i kroppen just nu?” och “Var sitter känslan?”
 • Uppvärmningsövning (Skräphögen eller annan uppvärming, t.ex. Öppna erbjudanden. Stimulera gärna gruppen genom att själv plocka upp använda kondomer, tamponger, en BH eller liknande. Eller jobba med känslouttryck, att knyta en känsla till föremålet.)
 • Dansstopp
 • Testa olika känslouttryck
 • Testa att olika kroppsdelar leder i dansen.
 • Dansa olika känslor/Känslonivåer/Känsloring (Avsluta med känslorna kär och kåt)
 • Sköna och osköna känslor
 • Samtal: Vad är det att vara kåt? Hur känns det? Vad händer med kroppen? Vad vill en göra då? Illustrera gärna med bilder, där en ser vad som händer när en blir kåt.
 • Testa kroppsspråk
 • Sexiga kroppsdelar
 • Sätt namn på Kussimurran
 • Film med samtal: Sexbyrån - kär / Sexbyrån - Pubertet
 • Check out / Skattkistan

 

Tredje träffen - Jag har lust!

 • Kroppen
 • Lust & sex
 • Gränser & våld

Förslag på övningar:

 • Check in
 • Uppvärmningsövningar
 • Brainstorming om sex - Vad är sex?
 • Para ihop sexkort
 • Sexiga kroppsdelar
 • Kläm och känn på sexhjälpmedel
 • Sätt namn på kussimurran
 • Samtal om att vara kåt / om sex
 • Okej eller Nej
 • Film med samtal:  Om sex / Sexbyrån: Sex / Sexbyrån: Säkrare sex
 • Flirt- och gränsskola
 • Samtal om säkrare sex / preventivmedel / sexuella rättigheter.
 • Kom. Kom. Kom. Stopp!
 • Check out / Skattkistan

 

Fjärde träffen - Kärlek och hinder

 • Träffa någon
 • Lust & sex
 • Funktionsnedsättningar, hinder och rättigheter
 • Gränser & våld

Övningar:

 • Check in
 • Uppvärmningsövningar
 • Samtal/brainstorming om kärlek, flirt eller dejting
 • Brainstorming om funktionsnedsättningar
 • Samtal - Vad kan stå i vägen för att hitta kärleken, leva ihop eller ha sex? (Fokusera inte på funktionsnedsättningarna)
 • Ev. dramatisering utifrån några exempel på hinder (gärna som samhället sätter upp)
 • Mina rättigheter
 • Termometern
 • Kom. Kom. Kom. Kom. Stopp!
 • OKEJ eller NEJ
 • Film med samtal: Sexbyrån - Kär / Sexbyrån - Ihop / Sexbyrån - Internet  / Om sex / Afsoon
 • Flirt- och gränsskolan (rollspel)
 • Check out / Skattkistan

 

Femte träffen - Studiebesök eller fördjupning

 • Studiebesök på en butik för sexhjälpmedel
 • eller Studiebesök på en mottagning för våldsutsatta

eller

 • Fördjupning i ett område som gruppen behöver jobba mer med
 • medvetandegörande om de egna rättigheterna
 • Dramatisera och få konkreta erfarenheter av olika situationer

Förslag på övningar (om ni inte gör studiebesök)

 • Check in
 • Uppvärmingsövningar
 • Termometern
 • Vad betyder mina rättigheter? - Dramatisera!
 • Fördjupningar i de områden som behöver fokuseras mer på.
 • Preventivmedel - Trä på kondomer!
 • Check out /Skattkistan

 

Sjätte träffen - Rätten till min kropp, mina känslor och relationer

 • Repetera viktiga övningar från kursen
 • Reflektera kring vad vi har gjort under kursen
 • Skapa empowerment, konkreta verktyg för att ha makten över sin kropp, sina känslor och relationer.
 • Vad tar vi med oss härifrån - utvärdering och en lista på filmer, telefonnummer etc. för den som vill veta mer.

Förslag på övningar

 • Check in
 • Uppvärmingsövningar
 • Favoritövningar
 • Samtal - Vad har vi gjort under kursen (skriv upp)
 • Visa appen "Mitt privatliv"
 • Dela ut en lista med tips 
 • Check out / Skattkistan