Jag har lust! är en metodbank för dig som vill jobba med frågor om sexualitet, relationer och rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning).

Varje människa har rätt till sin kropp, sina känslor och sina relationer. Grunden i LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) är rätten att leva ett liv som andra, och i livet är relationerna och den egna hälsan det viktigaste vi har. Det finns också rättigheter specifikt kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), som gäller alla.

Det viktigt att alla LSS-verksamheter har ett aktivt arbete kring sexualitet och relationer, precis som kring andra delar av livet. På den här sidan vill vi dela med oss av våra tips, metoder och erfarenheter för att göra det arbetet lättare.

 

Varje person är expert på sitt eget liv, sin kropp, sina känslor och sin sexualitet. Så om man vill jobba med sexualitet med personer med intellektuella funktionsnedsättningar så bör man börja med att lyssna på de verkliga experterna, personerna själva. Därför rekommenderar vi er att läsa vår rapport med tankar och förslag från över hundra personer med eget LSS-beslut, som deltagit på våra konferenser. Läs eller ladda ner rapporten genom att klicka här.

 

 

Och i filmen nedan kan du se några av förslagen, som vi Radio Fyris hjälpt oss att filma:

/Kulturparken & projektet Rätten att leva mitt liv